Jong Architectenbureau te Geraardsbergen

 

Architectenbureau te Smeerebbe-Vloerzegem (Geraardsbergen) voor al uw bouwprojecten, klein en groot,
10 jaar ervaring met de realisatie van allerlei projecten,
één- en meergezinswoning, kinderdagverblijf, jeugdlokaal, kantoor, winkel en industrie …

Eigen project ? Neem geheel vrijblijvend contact op!

Maak kennis met ons en kom een kijkje nemen naar onze huidige projecten !!

WERKWIJZE

VOORONTWERP

Verzamelen van alle bepalingen (o.a. stedenbouwkundige voorschriften, …).

Bij verbouwingen: opmeten van de bestaande toestand.

Samen worden de bouwwensen en ambities vastgelegd. Op basis hiervan worden er dan 3 voorontwerpen opgemaakt, inclusief 3D-visualisaties, om een zo optimaal beeld van het project te geven.

Tenslotte wordt er ook een indicatieve kostenraming gemaakt specifiek op basis van het definitieve voorontwerp.

BOUWAANVRAAG

Opmaken van het bouwaanvraagdossier, nl. de bouwaanvraagplannen en alle formulieren, zoals beschrijvende nota, hemelwaterformulier, …

Indienen en opvolgen van de digitale bouwaanvraag.

Controle dat het project voldoet aan alle vereisten qua stabiliteit, bouwtechniek, EPB (Energieprestaties en Binnenklimaat), ventilatie, …

Voorbereidingen van het uitvoeringsdossier.

UITVOERINGSDOSSIER

Aanvullen van de plannen met alle noodzakelijke technische informatie en details voor een goede uitvoering der werken.

Opmaken van lastenboeken (beschrijvingen) en meetstaten (hoeveelheden) van de werken.

Aanvragen en controleren van alle offertes.

Planning en overleg omtrent de start der werken.

WERFOPVOLGING

Opvolging & controle van de uitvoering der werken.

Opmaken van werfverslagen.

Volledige begeleiding van de bouwheer tijdens de uitvoering en de oplevering der werken.

Nazicht van de vorderingen (facturen) der werken.

PROJECTEN

CHECK ONZE HUIDIGE PROJECTEN !!


PROJECTEN
0
NIEUWBOUW
0
RENOVATIE
0
UTILITEIT
0

CONTACT

Eigen project ? Neem geheel vrijblijvend contact op!